Структура Ради гімназії

Структура Ради гімназії

та розподіл обов’язків між членами Ради гімназії

1.     Голова Ради гімназії :  Бондарук Максим Іванович

2.     Заступник голови Ради гімназії: Колісник Зіновій Богданович - член Ради гімназії

3.     Секретар Ради гімназії: Марущак Зоряна Іванівна - член Ради гімназії

4.     Структура Ради гімназії з розподілом обов’язків членів Ради:

 

Фінансово – економічна комісія:

Голова комісії:  Колісник Зіновій Богданович, заступник Голови Ради гімназії;

Члени комісії:   Войтюк Наталія Костянтинівна, член Ради;

                        Домбровська Ірина Василівна, член Ради; 

                        Мишковець Олександр Андрійович, член Ради;

                        Соколова-Озерова Юлія Олександрівна, член Ради;

                         Гайдай Ганна, член Ради.

 

·        Затверджує кошторис витрат коштів, отриманих гімназією від статутної діяльності, що приносить доходи від позабюджетних джерел

·        Сприяє залученню позабюджетних коштів для  забезпечення діяльності і розвитку гімназії, визначає мету та напрямки їх діяльності

·        Погоджує здачу в оренду гімназією закріплених за нею об’єктів власності

·        Регулює зміст і ціноутворення додаткових платних послуг;

·        Здійснює контроль витрат позабюджетних коштів, звітує про результати контролю на засіданні Ради гімназії (при потребі);

 

Навчальна комісія:

 Голова комісії:      Марущак Зоряна Іванівна, секретар Ради гімназії;

Члени комісії:      Сидор Наталія Дмитрівна, член Ради;

                           Чернюгова Наталія Валентинівна, член Ради;

                           Янковський Ярослав, член Ради;

                           Прокопюк Тетяна, член Ради;

·          Розглядає і виносить на затвердження Радою гімназії зміст шкільного компоненту, профільність навчання у старшій школі;

·        Бере участь у доборі навчальних програм і підручників;

·        Розглядає і виносить на затвердження Радою гімназії режим роботи гімназії протягом усього навчального року, в тому числі тривалість робочого навчального тижня;

·        Ухвалює рішення щодо введення (скасування) шкільної форми для учнів та персоналу гімназії;

·        Здійснює контроль за станом бібліотечного фонду і розробляє пропозиції щодо його поповнення;

·        Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та безпечних умов навчання і праці в гімназії;

·        У разі необхідності ініціює проведення незалежної експертизи якості навчальних результатів гімназії;

·        Проводить експертизу якості умов організації навчально-виховного процесу у гімназії;

·        Один раз у півріччя спільно з адміністрацією гімназії готує інформацію щодо результатів поточної та підсумкової успішності учнів гімназії; .

·        Готує відповідний розділ щорічного звіту перед батьками та громадськістю;

·        Готує і виносить на затвердження Ради гімназії програми розвитку гімназії.

 

Правова комісія:

    

Голова комісії:     Міліщук Сергій Леонідович, член Ради гімназії;

Члени комісії:      Балакунець Олег Ігорович, член Ради;

                           Возняк Леся Антонівна, член Ради;

                           Ткачук Яна, член Ради;

                           Олексюк Вікторія, член Ради;

 

·        Розглядає скарги і заяви на дії (бездіяльність) педагогічного колективу, педагогів, адміністрації, адміністративного, обслуговуючого гіерсрналу гімназії і ухвалює рішення щодо даних дій;

·        Ухвалює рішення щодо виключення учнів із гімназії;

·        Порушує клопотання при наявності підстав перед засновником гімназії про розірвання трудового договору із педагогічним працівником, іншим працівником гімназії, вносить засновникові пропозиції про заохочення працівників і директора гімназії;

·        Здійснює контроль за дотриманням прав усіх учасників навчально- виховного процесу;

·        Бере участь у роботі експертних комісій при атестації гімназії;

·        Залучається до роботи комісії при атестації і ліцензуванні гімназії;

·        Готує відповідний розділ звіту перед батьками і громадськістю.

 

Комісія з організаційних питань:

                                                                   

Голова комісії:      Руденко Сергій Валерійович, член Ради гімназії;

Члени комісії:       Секлій Людмила Іванівна, член Ради;

                            Пеніщук Олена Вадимівна, член Ради;

                            Михайлишин Максим Степанович, член Ради;

                            Смолярчук Ольга, член Ради;

                            Лазаренко Микола, член Ради;

                            Дорошенко Марта, член Ради;

 

·        Організовує роботу із ЗМІ, соціокультурними організаціями;

·        Організовує просвітницьку і освітню діяльність, реалізацію соціальних! проектів;

·        Залучає випускників гімназії, ветеранів праці гімназії до реалізації освітніх  проектів гімназії.

·        Працює з батьківськими комітетами класів;

·        Готує щорічну інформаційну доповідь про результати діяльності гімназії; Організовує роботу із ЗМІ, соціокультурними організаціями;

·        Організовує просвітницьку і освітню діяльність, реалізацію соціальних проектів;

·        Залучає випускників гімназії, ветеранів праці гімназії до реалізації освітніх проектів гімназії.