Педагогічна рада гімназії, яка відбулася 27.10.2020 року на інтернет-платформі ZOOM, підсумувала стан викладання дисциплін природничо-математичного циклу. В умовах сучасної епідситуації така форма роботи використовується в гімназії для проведення засідань усіх методичних осередків. Питання, що обговорювалися на педагогічній раді, стосувалися таких тем:

 1. Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: проблеми та перспективи.
  1.1. Стан викладання природничих дисциплін у гімназії.
  1.2. Розвиток основних компетентностей у природничих науках і технологіях.
  1.3. Формування вмінь та вдосконалення практичних навичок для розвитку екологічної грамотності і здорового життя учнів.
 2. Створення умов для забезпечення сучасного рівня викладання математичних дисциплін із застосуванням ефективних технологій формування та розвитку математичної компетентності учнів (Стан викладання математики в рамках Року математики в школі).
  2.1.Підсумки роботи методичного об’єднання учителів математики.
  2.2. Методи та засоби формування та розвитку математичної компетентності учнів.
  2.3. Рік математики в школі: проблеми та шляхи їх розв’язання.
  Грунтовна підготовка до засідання та змістовні виступи вчителів математики Дудик Л.М., Цейко Г.М., Добринської Л.В., а також учителів природничих дисциплін Щиборук О.В. та Яцечко Н.В. довели, що місія сучасного вчителя і школи — навчити дітей бути гнучкими у змінах, легко адаптуватися і вміти навчатися впродовж усього життя. Щоб це вдалося, педагогу потрібно самому бути зразком. “Учитель, який хоче мати високі результати навчання, повинен знати стилі пізнання своїх учнів, покладати це в основу організації спільної діяльності педагога і школярів на уроці” – казав В. Сухомлинський.