Тиждень 18.01 – 23.01

Тема уроку: Фізика. Основні положення МКТ

Переглянь уважно навчальне відео та опрацюй конспект уроку, що доступний під відеороликом. Далі – виконай тестові завдання для самоконтролю.

https://lms.e-school.net.ua/asset-v1:UIED+Physics-10th-grade+2020+type@asset+block@%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82__22_.pdf

Тема уроку: Рух молекул, броунівський рух

https://lms.e-school.net.ua/asset-v1:UIED+Physics-10th-grade+2020+type@asset+block@%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82__26_.pdf

Тема уроку: Дослід Штерна. Рівновага фаз та фазові переходи

https://lms.e-school.net.ua/asset-v1:UIED+Physics-10th-grade+2020+type@asset+block@%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82__31_.pdf