Тиждень 18.01 – 23.01

Тема уроку: Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Взаємодія заряджених тіл.

Переглянь уважно навчальне відео та опрацюй конспект уроку, що доступний під відеороликом. Далі – виконай тестові завдання для самоконтролю.

https://lms.e-school.net.ua/asset-v1:UIED+Physics-8th-grade+2020+type@asset+block@8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_4.pdf

Тема уроку: Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона

https://lms.e-school.net.ua/asset-v1:UIED+Physics-8th-grade+2020+type@asset+block@%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82__33_.pdf

Тема уроку: Електричне поле. Взаємодія тіл

https://lms.e-school.net.ua/asset-v1:UIED+Physics-8th-grade+2020+type@asset+block@%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82__1_.pdf