Порядок прийому заяв до 10 класу в період карантину

Шановні батьки майбутніх десятикласників! У зв’язку з ситуацією епідемії короновірусної хвороби (COVID-19), що склалася в Україні, заяви від батьків та осіб, що їх замінюють, про зарахування дітей до 10 класу та заяви дітей про вибір предметів та факультативів можуть прийматися в електронному варіанті на електронну скриньку гімназії: gimnazia4lutsk@ukr.net

Просимо заповнити заяви (зразок  прикріплений нижче) або написати від руки та в сканованій формі надіслати на електронну пошту. Оригінали документів (за потреби) подати після закінчення карантину. 

Додатково інформуємо про те, що усі три 10-і класи гімназії передбачають поглиблене вивчення окремих предметів. Якщо кількість заяв буде більшою, ніж кількість місць у класі, переведення до 10 класу здійснюватиметься на конкурсних засадах (за рейтингом навчальних досягнень з предметів поглибленого вивчення: алгебри, геометрії та/або біології та/або І іноземної мови, ІІ іноземної мови). Учні 9 класів, яким не вдалося пройти конкурс, випускаються із закладу загальної середньої освіти і можуть продовжити здобувати повну загальну середню освіту в інших закладах системи загальної середньої освіти. 

(Лист МОН № 1/9-471 від 22.07.19 року «Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу»)